HARMONOGRAM

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2019/2020

Zmiany w harmonogramie zostały zaznaczone kolorem czerwonym

WRZESIEŃ 

01.09.2019 80 rocznica wybuchu II wojny światowej
02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Klasy 0 – 3 godz. 10.00

Klasy 4 – 8 godz. 8.15

10.09.2019 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

ok. 19.00 – spotkanie trójek klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające.
12.09.2019 Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.
20.09.2019 Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”.
do 27.09.2019

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły.

PAŹDZIERNIK 

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
do 11.10.2019

 

 

Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację.
Ostateczny termin złożenia planów pracy zespołów, z uwzględnieniem terminarza spotkań.
11.10.2019 Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN
14.10.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16.10.2019 Dzień Papieża Jana Pawła II.
20.10.2019 Uroczystości patriotyczne – 80 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
21.10.2019 Uroczystości szkolne – 80 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
20-25.10.2019 Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze).
25.10.2019 Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
31.10.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

LISTOPAD 

12.11.2019 Akademia z okazji Święta Niepodległości
19.11.2019 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.45
klasy 4-8 – godz. 18.30.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – ok. godz. 19.15
22.11.2019 Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ 

10.12.2019

 

Konsultacje dla rodziców. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną godz. 17.00 – 18.00
Akcja “Gwiazdkowe drzewko prezentów”
Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.18.00
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
12.12.2019 Pasowanie na czytelnika
20.12.2019 Jasełka i wigilie klasowe.
23– 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ 

02.01.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
03.01.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
14.01.2020 Wystawienie ocen przewidywanych.
17.01.2020 Wystawienie ocen śródrocznych.
21.01.2020 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

27.01- 09.02.2020 Ferie zimowe

LUTY 

09.02.2020 Zakończenie I półrocza
10.02.2020 Rozpoczęcie II półrocza
11.02.2020 Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – godz 18.30
28.02.2020 VII Gminny Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia.
25.02.2020 Gminny Przegląd Piosenki – etap szkolny.
24-28.02.2020 Projekt biblioteczny “Książka, którą polecam”

MARZEC 

Gminny konkurs geograficzny „A to Polska właśnie…”.
26.03.2020 XVIII Gminny Przegląd Piosenki.
08.03.2020 Dzień Kobiet.
19.03.2020 Międzynarodowy konkurs “Kangur Matematyczny”.
23.03.2020 V Gminny Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych ,,Spelling Bee – czyli mistrz literowania’’.
16.03.2020 Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców – godz 18.00
17.03.2020 Konsultacje dla rodziców godz. 18.30 – 19.30
Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.
20.03.2020 Pierwszy Dzień Wiosny.
31.03.2020 Gminny konkurs “Znamy poetów z Wielkopolski”.

KWIECIEŃ 

09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020 Egzamin ósmoklasisty – język polski – dni wolne od zajęć.
22.04.2020 Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dni wolne od zajęć.
23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty – język angielski – dni wolne od zajęć.

MAJ 

04.05.2020 Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 172 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej
Druga połowa maja Dzień języków obcych.
11.05.2020 Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.18.00
12.05.2020 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów.
Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

25.05.2020  -05.06.2020 Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII 

CZERWIEC 

01.06.2020 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski
02.06.2020 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka
03.06.2020 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski
05.06.2020 Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00)
06.06.2020 FESTYN RODZINNY  (odwołany)
Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV
zmiana terminu z 6 na 4 czerwca spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV oraz oddziałów przedszkolnych  

– godz. 17.00

08.06.2020 Oceny przewidywane
12.06.2020 Dzień wolny odpracowany festynem rodzinnym

W związku z odwołaniem festynu, dzień zajęć dydaktyczno- wychowawczych – zajęcia według planu

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.06.2020 Wystawienie ocen za rok szkolny 2019/2020
16.06.2020 Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.
15.06.2020 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne
16.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – język polski – dni wolne od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych
17.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dni wolne od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych
18.06.2020 Egzamin ósmoklasisty – język angielski – dni wolne od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych
Maj/czerwiec Targi Samodzielności
23.06.2020 Dzień Sportu
24.06.2020 Msza święta i zajęcie z wychowawcą.
Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00.
Bal klas ósmych godz. 18.00
25.06.2020 Zajęcia z wychowawcą.
26.06.2020 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
SIERPIEŃ
24.08.2020 Egzaminy poprawkowe