HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z powodu COVID-19 zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się inaczej niż zwykle. Ze względu na bezpieczeństwo rezygnujemy z tradycyjnej uroczystości. W dniu 26 czerwca wychowawcy wręczą świadectwa i nagrody z zachowaniem następujących zasad:

– uczniowie lub rodzice przychodzą na wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, rękawiczki, własny długopis, zachowanie bezpiecznego odstępu),

– na zdezynfekowanym stoliku będą przygotowane: świadectwa, nagrody, listy odbioru świadectw,

– po odbiór świadectw podchodzimy pojedynczo, zachowując dystans społeczny 1,5 m,

– świadectwa i nagrody będą wydawane w drzwiach wejściowych do szkoły z trzech stron wg harmonogramu

Klasy 8

8a – 8.00 – 8.45 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

8b – 8.00 – 8.45 wejście od strony boiska,

Klasy 7

7a – 9.00- 9.30 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

7b – 9.00- 9.30 wejście od strony boiska,

Klasy 6

6a – 9.30- 10.00 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

6b – 9.30-10.00 wejście od strony boiska,

6c – 10.00-10.30 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

6d – 10.00-10.30 wejście od strony boiska,

Klasy 5

5a – 10.30-11.00 wejście od strony boiska,

5b – 10.30-11.00 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

5c – 11.00-11.30 wejście od strony boiska,

5d – 11.00-11.30 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

5e – 11.30-12.00 wejście od strony boiska,

Klasy 4

4a– 11.30-12.00 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

Klasy 2

2a – 12.00-12.30 wejście od strony boiska przez parking od ulicy Sowninieckiej,

2b – 12.00-12.30 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

2c – 12.30- 13.00 wejście od strony boiska przez parking od ulicy Sownicieckiej,

Klasy 1

1a – 12.30-13.00 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

1b – 13.00-13.30 wejście od strony boiska,

1c – 13.00-13.30 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

1d – 13.30-14.00 wejście od strony boiska,

Oddziały przedszkolne– wejście od strony sali gimnastycznej od ulicy Topolowej

0a– 12.00-12.30,

0b– 12.30-13.00,

0c– 13.00-13.30,

Klasy 3

3a – 14.00 wejście od strony ul. Sowinieckiej,

3b – 14.00 wejście od strony sali gimnastycznej od ulicy Topolowej,

3c – 14.00 wejście od strony boiska przez parking od ulicy Sowinieckiej,