Informacja dla uczniów o zasadach obowiązujących przed i podczas egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-17-18 czerwca 2020 r.

E8 informacja dla ucznia