Informacje o konsultacjach dla uczniów klas 4 – 7

Szanowni Państwo,

prosimy o deklarację, kto z Państwa chciałby, aby jego dziecko wzięło udział w konsultacjach dla uczniów klas 4-7 na terenie szkoły. Konsultacje odbywać się będą od 01.06.  raz w tygodniu w grupie do 10 uczniów. Termin zostanie wyznaczony przez nauczyciela danego przedmiotu. Celem konsultacji jest dodatkowe wyjaśnienie materiału realizowanego w ramach zdalnego nauczania lub poprawa ocen w przypadkach, gdy  dziecko woli bezpośrednie spotkanie z nauczycielem zamiast kontaktu w formie online.   Formularz zgłoszenia na konsultacje w szkole oraz Oświadczenie w załączeniu – prosimy podpisane w wersji papierowej dostarczyć do szkoły, przez wrzucenie do skrzynki pocztowej przy wejściu, do dnia 26.05.2020, godz. 13.00. Informację tę przekazywali wychowawcy i u nich też  dostępne są formularze zgłoszeń w wersji elektronicznej. Procedury do zapoznania się są dostępne na stronie szkoły.

Poniżej znajdują się dwa dokumenty, które należy pobrać:

Zgłoszenie konsultacje 4-7

Oświadczenie konsultacje