Kontynuacja kształcenia na odległość do 7 czerwca

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 7 czerwca kontynuowane będzie kształcenie na odległość w naszej szkole.