Komunikat Dyrektora szkoły dla rodziców uczniów 0 – 3

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informuję, że zgodnie z komunikatem MEN z dnia 14.05.2020, od dnia 25.05 mogą odbywać się w   szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla dzieci z oddziałów 0-3. Będą w tym celu opracowane odpowiednie procedury. Zajęcia będą prowadzone w grupach do max 12 osób. Proszę o podanie wychowawcom informacji – do 20.05, godz. 13.00, czy Państwa dziecko będzie korzystało z ww. zajęć i w jakich godzinach.

Alicja Trybus dyrektor SP nr 2 w Mosinie