Komunikat Dyrektora szkoły dotyczący konsultacji dla klas ósmych – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem MEN z dnia 14.05.2020 r., od 25 maja mogą odbywać się w szkole konsultacje dla uczniów klas ósmych. Proszę o informację, czy Państwa dzieci są zainteresowane konsultacjami. Informację proszę przekazać za pośrednictwem Librusa do wychowawcy klasy do 20 maja do godz. 13.00. Terminy konsultacji zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego konsultacje.

Z poważaniem

Alicja Trybus dyrektor SP nr 2 w Mosinie