Komunikat Dyrektora szkoły dotyczący konsultacji dla klas ósmych – informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie,

informuję, że zgodnie z komunikatem MEN z dnia 14.05.2020 r., od 25 maja mogą odbywać się w szkole konsultacje dla uczniów klas ósmych. Informację o tym, czy jesteście zainteresowani konsultacjami przekazują Wasi rodzice za pośrednictwem Librusa do wychowawcy klasy do 20 maja do godz. 13.00. Terminy konsultacji zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego konsultacje.

Alicja Trybus dyrektor SP nr 2 w Mosinie