Zmiana w WSO w zakresie klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania na czas kształcenia na odległość

  • Zmiana w WSO w zakresie klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania na czas kształcenia na odległość

(szczegóły w zakładce „Dokumenty szkoły”)