Komunikat Dyrektora – nowe terminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że zgodnie z  informacją przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 24 kwietnia, do 24 maja kontynuowane będzie  kształcenia na odległość w naszej szkole.

Informuję również, że ogłoszono nowy termin egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach  od 16-18 czerwca 2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Trybus