Komunikat Dyrektora – nauczanie zdalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 nauka w naszej szkole będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Office365 dla edukacji. Na stronie szkoły znajdą Państwo link do strony z  filmami, które instruują jak korzystać z platformy Office365 dla edukacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Alicja Trybus