Zawieszone zajęcia. Nauczanie drogą elektroniczną (e-nauczanie).

Szanowni Państwo,

informuję, że z uwagi na zawieszone w szkole zajęcia w terminie od 11 marca do 24 marca 2020 r. nauczanie będzie odbywać się drogą elektroniczną (e-nauczanie).

Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele poprzez Librusa będą przysyłali uczniom materiały i zadania, które uczniowie są zobowiązani zrealizować.

Nauczanie indywidualne (w domu) oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia także będą realizowane drogą elektroniczną.

Proszę o kontrolowanie, czy Państwa dzieci pracują systematycznie i realizują zadane treści.

Informuję, że w ww. terminie nie będą wydawane obiady finansowane przez opiekę społeczną.

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa proszę o ograniczenie kontaktów dzieci z innymi osobami.

Z poważaniem

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie