WAŻNA INFORMACJA dotycząca zawieszenia zajęć w szkole w dniach 11-24 marca

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie za zgodą Burmistrza Gminy Mosina w terminie od 11.03.2020r. do 24.03.2020r. zawiesza zajęcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze. Nie będzie też funkcjonowała świetlica.

Z poważaniem
Alicja Trybus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie