Odpowiedź Burmistrza w sprawie dowozów dzieci z Krosna