Sprawozdanie z wymiany polsko – niemieckiej 12.05.2019 – 17.05.2019