Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę od 01 września 2019 r.