Hubert Kubiak uczeń klasy IIIB Gimnazjum- Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.