“Czy znasz poznańskie legendy?” – Konkurs biblioteczny dla klas II