Podsumowanie akcji zbierania makulatury

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w zbiórkę makulatury. Fundacja Przyjazny Świat Dziecka odebrała od nas nasze zbiory (prawie pół tony papieru) i podziękowała nam za wzięcie udziału w tej charytatywnej akcji. Na pewno pamiętacie, że dochód ze sprzedaży makulatury zostanie przeznaczony na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka. Cieszę się,  że mogliśmy chociaż w ten sposób pomóc. Teraz czekamy tylko na losowanie nagród rzeczowych dla tych uczniów, którzy przynieśli ponad 50 kg papieru oraz podsumowanie akcji przez Fundację.

Opiekun SU Gimnazjum,

Marta Tomczyk