Kategoria: OGŁOSZENIA

Projekt edukacyjny: Wszyscy czytamy!

Projekt ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, zainteresowanie książką, nabywanie nawyku dbania i szanowania jej, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem, dziadkami  a dzieckiem. Dyrektor Zespołu Szkół –...

„MALI ARTYŚCI NA SCENĘ”

Fundacja AVIVA – opis projektu W Mosinie brakowało przyjaznego i bezpiecznego miejsca, w którym mogłyby odbywać się wydarzenia artystyczne. „Kulturalną pustynię” wypełnią młodzi artyści – uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie prezentując swoje zdolności w...